Tidsgränser för FileMaker-klientsessioner
 

Tidsgränser för FileMaker-klientsessioner

Ange tidsgränser för FileMaker-klientsessioner genom att klicka på fliken Konfiguration > FileMaker-klienter.

 

För att

Gör så här

Ställa in tidsgränsen för sessioner för FileMaker Pro Advanced och FileMaker Go

1. Klicka på Ändra.

2. Välj ett tidsgränsvärde eller klicka på Anpassad.

3. Om du klickar på Anpassad anger du antalet minuter och klickar på Spara.

I FileMaker Pro Advanced väljer du i dialogrutan Ändra behörighetsuppsättning alternativet Koppla bort användaren från FileMaker Server när inget görs. Eftersom du kan ange detta alternativ per behörighetsuppsättning kommer vissa användare att kopplas bort vid inaktivitet medan andra användare alltid behåller sina anslutningar.

Obs!  Eftersom frånkopplade klienter måste öppna filerna på nytt bör du se till att den angivna tiden är så lång att klienterna inte utsätts för ständiga frånkopplingar.

Ställa in tidsgränsen för sessioner för FileMaker WebDirect

När tidsgränsen för sessioner ändras kopplas alla FileMaker WebDirect-sessioner bort och du måste manuellt starta om FileMaker Server-tjänsten (Windows) eller FileMaker Server-bakgrundsprocesserna (macOS) på alla arbetsdatorer.

1. Klicka på Ändra.

2. Välj ett tidsgränsvärde eller klicka på Anpassad.

3. Om du klickar på Anpassad anger du antalet minuter och klickar på Spara.

4. När du ställt in tidsgränsvärdet i dialogrutan Ändra tidsgränsen för sessionen klickar du på Ja.

5. I en driftsättning med flera datorer startar du om Web Publishing Engine på arbetsdatorerna för att ändringen ska överföras från huvuddatorn till arbetsdatorerna.

Web Publishing Engine kopplar bort klienter som varit inaktiva under den angivna tiden.

Alla FileMaker WebDirect-lösningar använder databassessioner, även för klienter som loggar in med administratörskonton. Alla FileMaker WebDirect-sessioner påverkas därför av tidsgränsinställningen för sessionen.

Se Guide för FileMaker WebDirect.