Referens > Felsökning
 

Felsökning

Om du har en fråga eller ett problem kan du hitta en lösning med de här stegen.

1. Kontrollera att ditt system uppfyller kraven.

Se tekniska specifikationer för FileMaker Pro Advanced.

2. Installera den senaste uppdateringen för FileMaker Pro Advanced: välj menyn Hjälp > Sök efter uppdateringar.

3. Kontrollera dokumentationen och versionsanteckningarna: välj menyn Hjälp > Produktdokumentation.

4. Läs FileMaker Knowledge Base-artikeln om vanliga felsökningsämnen.

Du kan söka efter fler artiklar i FileMaker Knowledge Base.

5. Skapa en fråga i FileMaker Community: välj menyn Hjälp > FileMaker Community.

Välj menyn Hjälp > Service och Support om du vill ha fler supportalternativ.

Kommentarer 

Information i FileMaker Knowledge Base och FileMaker Community finns inte på alla språk.