Sortera poster (guiden Ny layout/rapport)

I den här panelen i Ny layout/rapport väljer du de fält som du vill sortera posterna efter.

Sorteringshierarkin fastställs av den ordning som du anger. För att sortera efter år och sedan månad väljer du t.ex. först fältet år och därefter fältet månad.

Om du skapar en rapport med grupperade värden och har markerat ett eller flera brytfält ser du dem högst upp i listan Sorteringsordning med en låsikon. Du kan inte ta bort dem eller ändra deras position eftersom posterna måste vara sorterade efter dessa fält först för att rapportkategorierna ska visas korrekt.

 

För att

Gör så här

Inkludera ett fält att sortera efter

Dubbelklicka på de fält du önskar, i den ordning som du vill använda dem i hierarkin, i Rapportfält.

Ta bort fält som du redan har markerat

Dubbelklicka på det fält som du vill ta bort i Sorteringsordning.

Ändra fältets ordning för att ändra sorteringshierarkin

Dra dubbelpilen vid fältnamnet till en ny position i Sorteringsordning.

Ändra hur fälten sorteras i FileMaker Pro Advanced

Markera fältet i Sorteringsordning och klicka på:

Stigande ordning om du vill sortera i alfabetisk ordning för text, lägsta till högsta för tal och tidigaste till senaste för datum och tid.

Fallande ordning för att sortera i omvänd ordning.

Enligt värdelistan och välj (eller definiera) en värdelista om du vill sortera i den ordning som matchar ett fälts värdelista. Du kan till exempel sortera efter månad.

Ändra ordning på posterna baserat på värden i ett statistikfält

Markera det fält (som inte är av typen statistik) i Sorteringsordning som du vill ändra ordning på baserat på värden i ett statistikfält. Klicka på Ändra ordning efter statistikfält och sedan på Ange. I dialogrutan Fält väljer du ett statistikfält.

Kommentarer 

Som standard visar fältlistan i dialogrutan Sortera poster endast fälten från den aktuella layouten. För att sortera med hjälp av andra fält går du tillbaka till panelen Ange fält, väljer en tabell i tabellistan ovanför fältlistan, markerar ytterligare fält och återgår till panelen Sortera poster.

Data sorteras på olika sätt i olika typer av fält. Mer information finns i Sortera poster.

Repeterade fält sorteras efter värdet i den första repetitionen.

Med tillvalet Ändra ordning efter statistikfält kan du sortera grupperade statistikdata. Låt säga att du vill gruppera data efter region och sedan visa den totala försäljningen i varje region från högsta till lägsta, i stället för alfabetiskt efter region. Då kan du definiera ett statistikfält i filen (exempelvis Total försäljning) och gruppera rapporten efter region i panelen Organisera poster efter kategori i guiden Ny layout/rapport. Inkludera sedan och markera regionfältet i listan Sorteringsordning i panelen Sortera poster i guiden, välj Ändra ordning efter statistikfält och välj statistikfältet Total försäljning i dialogrutan Ange fält.

Systeminställningarna påverkar sorteringen av tal, datum och klockslag.

När du definierar ett textfält avgörs standardspråket för indexering och sortering av text av det operativsystem där FileMaker Pro Advanced körs. Du kan ignorera standardspråket för sortering och ange ett annat språk. Mer information finns i Tillval för sortering av poster. Hur du ändrar ett fälts standardspråk permanent beskrivs i Definiera tillval för fältindex.

Relaterade avsnitt 

Skapa en layout