Söka efter poster > Hantera sparade sökposter
 

Hantera sparade sökposter

Om en sparad sökning eller de senaste sökningarna är tillgängliga för en användare beror på vilket konto som har använts och vilken tabell layouten baseras på, inklusive eventuella relaterade tabeller som det finns referenser till i sökvillkoren.

Användare som är inloggade på ett FileMaker-konto kommer att se samma sparade sökningar och de senaste sökningarna som andra FileMaker-användare av samma konto har gjort. Du kan redigera, duplicera eller radera en sparad sökning.

Användare som är inloggade på samma externa verifieringskonto kommer att se olika listor med sparade sökningar och de senaste sökningarna beroende på att konto-ID och användarnamn skickas till den externa verifieringsservern. Du kan rensa sparade sökningar för externa användarkonton som inte längre är aktiva.

Du kan redigera, duplicera eller radera en sparad sökning.

1. I statusverktygsfältet klickar du på nedåtpilen intill Sök (Windows) eller klickar och håller ner Sök (macOS). Sedan väljer du Redigera sparade sökningar i listan.

2. Ange alternativ för sparad sökning.

Mer information finns i Spara en sökpost.

Så här raderar du alla sparade sökningar för en användare från ett externt verifierat konto:

1. Följ stegen i Skapa konton som verifieras via en extern server eller Skapa konton som autentiseras via en OAuth-identitetsleverantör när du vill öppna dialogrutan Ändra konto.

2. I dialogrutan Redigera konto klickar du på Användardata.

3. I dialogrutan Hantera användardata för externa konton väljer du de användarnamn och de data du vill radera.

4. Klicka på Radera.