Referens > Juridisk information
 

Juridisk information

© 1992-2018 FileMaker, Inc. Med ensamrätt.

FileMaker, Inc.
5201 Patrick Henry Drive
Santa Clara, Kalifornien 95054, USA

FileMaker, FileMaker Go och filmappslogotypen är registrerade varumärken som tillhör FileMaker, Inc. i USA och andra länder. FileMaker WebDirect och FileMaker Cloud är varumärken som tillhör FileMaker, Inc. Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare.

FileMakers dokumentation skyddas av lagen om upphovsrätt. Det är därför inte tillåtet att mångfaldiga eller distribuera detta dokument utan FileMakers skriftliga medgivande. Dokumentationen får endast användas tillsammans med ett licensierat exemplar av FileMaker-programmet.

Samtliga personer, företag, e-postadresser och URL-adresser som förekommer i exempel är fiktiva och eventuella likheter med verkliga personer, företag, e-postadresser eller URL-adresser är fullständigt oavsiktliga. En lista över medverkande visas i dokumentet som medföljer den här programvaran. Omnämnande av tredjepartsprodukter och URL-adresser förekommer endast i informationssyfte och ska inte tolkas som förslag eller rekommendationer. FileMaker, Inc. tar inget ansvar när det gäller prestandan hos dessa produkter.

Mer information finns på webbplatsen www.filemaker.com/se.

Licensavtal

Utgåva: 01