Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( NätverksTyp )
 

Get ( NätverksTyp )

Returnerar ett nummer i FileMaker Go som motsvarar den typ av nätverk som används för att komma åt den aktuella filen.

Format 

Get ( NätverksTyp )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 13.0

Beskrivning 

FileMaker Go returnerar:

0 om den aktuella filen är en lokal fil på en iOS-enhet

1 om nätverkstypen är okänd

2 för ett mobilnätverk

3 för ett trådlöst nätverk

Kommentarer 

I andra produkter från FileMaker-plattformen stöds inte denna funktion och en tom sträng returneras.

Exempel 1 

Returnerar 3 när filen öppnas från ett trådlöst nätverk.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner