Använda avancerade verktyg > Kryptera databasfiler > Dekryptera en fil
 

Dekryptera en fil

Obs!  Funktionen är tillgänglig när den allmänna inställningen Använd avancerade verktyg väljs. Mer information finns i Använda avancerade verktyg.

Använd Developer-verktygen för att dekryptera en krypterad fil.

När en fil dekrypterats förblir den säkra eller öppna lagringen av containerdata som lagrats externt som de var innan filen dekrypterades. Information om hur data som lagras i den dekrypterade filen ändras finns i Konfigurera containerfält för extern datalagring.

Så här dekrypterar du en fil:

1. Stäng alla de databasfiler du ska dekryptera.

2. Välj Verktyg-menyn > Developer-verktyg.

3. Om du har använt Developer-verktygen på samma databaslösning och sparat inställningarna klickar du på Läs in inställningar, letar upp och markerar lämplig .sav-fil och klickar sedan på Ladda.

4. Klicka på Lägg till, leta upp den fil eller de filer som du vill dekryptera och klicka sedan på Lägg till igen.

5. Vid Projektmapp klickar du på Ange för att välja en plats för den krypterade lösningen.

6. Byt namn på den krypterade kopian av filen genom att vid Byt namn på fil skriva ett filnamn och klicka på Ändra.

7. Om du snabbt vill kunna upprepa processen klickar du på Spara inställningar och väljer en mapp och en plats för inställningsfilen. Mer information finns i Spara lösningsinställningar.

8. Vid Lösningstillval klickar du på Ange.

9. Markera Ta bort databaskryptering i dialogrutan Ange lösningstillval.

10. Vid Krypteringslösenord anger du det aktuella krypteringslösenordet för databasfilerna.

11. Vid FileMaker-konto klickar du på Ange.

12. Ange kontonamn och lösenord för ett konto med fullständig behörighet och klicka sedan på OK.

13. Klicka på OK och sedan på Skapa.