Konfigurera inställningar för administratörsgrupper
 
Konfigurera inställningar för administratörsgrupper
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
Om du arbetar i en organisation som har ett stort antal databaser kan det ta lång tid för dig att behandla alla användarförfrågningar om ändringar i databaser, scheman och scripts. Du kan eliminera dessa fördröjningar och minska din arbetsbelastning genom att delegera databasadministrationsuppgifter till andra användare.
1. Skapa en administratörsgrupp av databaserna för varje avdelning. Med administratörsgrupper kan du behålla en exklusiv och fullständig kontroll över FileMaker Server samtidigt som du delegerar administrativa databasuppgifter. Mer information finns i Hantera administratörsgrupper.
2. Ange vilka databasadministrationsuppgifterna som gruppadministratörerna ska kunna utföra genom att välja behörigheter för FileMaker Server-administratörsgruppen. Mer information finns i Behörighet för FileMaker Server-administratörsgrupp.
Om ditt företag till exempel har flera avdelningar såsom Försäljning, Ekonomi och Marknadsföring kan det på var och en av dem finnas användare som utvecklar egna FileMaker Pro-databaser som FileMaker Server är värd till. Du kan skapa administratörsgrupper för avdelningarna Försäljning, Ekonomi och Marknadsföring och sedan ge behörigheter till användare som ska vara gruppadministratörer och hantera sina gruppers databaser, scheman och script.
Obs!  Du kan tillåta att medlemmar i en extern autentiseringsgrupp loggar in till en administratörsgrupp. Mer information finns i Extern autentisering för Admin Console och administratörsgrupper.
Relaterade avsnitt 
FileMaker Server-gruppmappar
Spara scheman och gruppinställningar