Inställningar för e-postmeddelanden
 
Inställningar för e-postmeddelanden
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
Du kan konfigurera FileMaker Server att skicka ett e-postmeddelande när fel och varningar upptäcks eller när en schemalagd uppgift har slutförts.
Ange inställningar för e-postmeddelanden genom att klicka på fliken Allmänna inställningar > E-postmeddelanden.
 
För att
Gör så här
Ange e-postserverns SMTP-konfigurationsinformation
För SMTP Information anger du en:
Från-adress: Detta är avsändarens e-postadress.
Svarsadress: Detta är den e-postadress användarna kan skicka ett svar till om de får ett fel- eller varningsmeddelande från FileMaker Server. Det kan t.ex. vara e-postadressen till FileMaker Server-administratören.
SMTP-serveradress: Ange en IP-adress (t.ex. 127.1.1.1) eller ett värdnamn (t.ex. postoffice.emailserver.com).
Port: Det portnummer som krävs för att ansluta till SMTP-servern. Standardportnumret är 25.
Välj en typ av SMTP-verifiering eller låt Ingen vara vald:
Ingen: Som standard är Ingen markerad. Med Ingen kan klienter logga in anonymt. Vanligtvis rekommenderas anonym åtkomst endast för en intern SMTP-server som inte tar emot ingående e-post.
Ren text: Verifiering av vanlig text via LOGIN-funktionen.
CRAM-MD5: Challenge-Response Authentication Mechanism-Message Digest 5-verifiering för kryptering av lösenordet för SMTP-servern för e-post.
Om du valde Ren text eller CRAM-MD5 som SMTP-verifieringstyp:
Du kan markera Använd SSL (Secure Sockets Layer) om du vill använda SSL-datakryptering när FileMaker Server ansluter till SMTP-servern för e-post. Om du markerar det här alternativet ändras portnumret automatiskt till 465.
Om e-postservern kräver att kommandot STARTTLS används för SSL-anslutningar ska du Använd TLS (Transport Layer Security). Portnumret ändras automatiskt till 587.
Obs!  Kontakta e-postadministratören om du vill ta reda på om verifiering krävs och vilken typ som används.
Användare: Ange användarnamnet som krävs för inloggning till SMTP-servern.
Lösenord: Ange användarens lösenord.
Testa dina SMTP-inställningar
Klicka på Testa SMTP-inställningar. Ange en e-postadress i dialogrutan för att skicka ett testmeddelande.
Om testet misslyckas kontrollerar du dina SMTP-inställningar eller din e-postadress och följer instruktionerna i eventuella meddelanden du tar emot.
Aktivera e-postmeddelanden
Vid Inställningar för e-postmeddelanden:
Välj Skicka e-postmeddelanden till och ange e-postadresserna till användarna som ska meddelas.
Avgränsa e-postadresserna med kommatecken.
Ange om e-postmeddelanden enbart ska skickas när FileMaker Server upptäcker fel eller när FileMaker Server upptäcker både varningar och fel.
Kommentar
Du kan även ange för varje plan att ett e-postmeddelande ska skickas när planen är slutförd. Varje plan kan ha en egen uppsättning e-postadresser men alla e-postmeddelanden använder samma SMTP-inställningar. Mer information finns i Namnge schemat och skicka e-postmeddelanden.
SMTP-konfigurationsinställningar som du anger på fliken Allmänna inställningar > E-postmeddelanden påverkar inte SMTP-konfigurationsinställningar du anger i FileMaker Pro för scriptsteget Skicka e-post i FileMaker-scripts.
Relaterade avsnitt 
Skapa, redigera, duplicera och radera ett schema