Referens > Referens för scripttriggers
 
Referens för scripttriggers
Du kan ställa in en scripttrigger som anger att ett script ska köras när en händelse inträffar. Klicka på länkarna till ämnena i det här avsnittet om du vill se en beskrivning av de olika scripttriggrarna.
Under avsnittet Kompatibilitet för varje ämne visas var scripttriggern har stöd för att aktiveras. Scripttriggers utan stöd aktiveras inte.
Relaterade avsnitt 
Konfigurera scripttriggers för layouter
Konfigurera scripttriggers för objekt
Ange filtillval