Referens > Scriptsteg
 
Scriptsteg
Klicka på nedanstående länkar om du vill se scriptsteg efter kategori eller i bokstavsordning.
Scriptsteg (efter kategori)
Scriptsteg (i bokstavsordning)
För varje scriptsteg beskrivs vad som görs i scriptsteget och vilka tillval och parametrar som kan användas. Dessutom visas scriptstegets format och ett användningsexempel.
Under avsnittet Kompatibilitet för varje ämne visas var scriptsteget har stöd för att köras. Scriptsteg utan stöd hoppas över och returnerar felet 3 ("Kommandot är inte tillgängligt"). Mer information finns i funktionen Get ( SenasteFel ).
Mer information om hur du använder scripts finns i Automatisera uppgifter med scripts.