Använda FileMaker Pro Advanced > Ställa in filer för utvecklarlösningar (FileMaker Pro Advanced) > Ta bort admin-åtkomst till databaser (FileMaker Pro Advanced)
 
Ta bort admin-åtkomst till databaser (FileMaker Pro Advanced)
Du kan använda Developer-verktygen om du vill ta bort alla administrativa konton från en fil.
Viktigt!  Om du väljer det här alternativet raderas permanent från databasen alla konton som använde full åtkomst. Då tas åtkomsten bort permanent till layoutläget, Scriptfönstret och dialogrutorna till Hantera säkerhet, dock ej fliken Utökad behörighet. Detta omfattar alla databasfiler i lösningen, oavsett om de öppnas i ett runtime-program eller i FileMaker Pro eller FileMaker Pro Advanced. Det går inte att reparera strukturella element eller designelement i filerna. Det enda sättet att ändra tabellerna, fältdefinitioner, relationer, scripts eller behörigheter är genom att återgå till originalfilen som den var innan den anpassades med Developer-verktygen.
Om du vill ta bort admin-åtkomst till en databas:
1. Stäng alla databasfiler du ska anpassa.
2. Välj Verktyg-menyn > Developer-verktyg.
3. Om du har använt Developer-verktygen på samma databas och sparat inställningarna klickar du på Läs in inställningar.
4. Klicka på Lägg till för att hitta filerna som du vill anpassa.
5. Om du lägger till flera filer dubbelklickar du på en fil i listan för att ange den primära filen.
6. Välj Developer-verktyg-inställningar efter behov. Mer information finns i Ställa in filer för utvecklarlösningar (FileMaker Pro Advanced).
7. Vid Lösningstillval klickar du på Ange. Mer information finns i Ange alternativ för utvecklarlösningar (FileMaker Pro Advanced).
8. Välj Ta permanent bort adminåtkomst till filerna och klicka på OK.
Kommentar 
När du tar bort adminåtkomst:
Användare kan inte komma åt dessa dialogrutor: Hantera databas, Hantera externa datakällor, Hantera egna funktioner och större delen av Hantera säkerhet.
Användare har åtkomst till dialogrutorna i ovanstående lista om de kör ett script som är inställt på att köras med fullständig behörighet. Mer information finns i Skapa och redigera script.
Textversionen av egna funktioner tas bort.
Användarna kan öppna fliken Utökad behörighet i Hantera säkerhet om alternativet Hantera utökad behörighet är valt för kontot.
Användarna kan använda layoutläget och Scriptfönster om deras behörighetsuppsättning tillåter det.
Relaterade avsnitt 
Skydda databaser
Binda filer till en runtime-lösning (FileMaker Pro Advanced)
Om att skapa runtime-lösningar (FileMaker Pro Advanced)
Visa databaser i kioskläge (FileMaker Pro Advanced)
Spara lösningsinställningar (FileMaker Pro Advanced)