Skydda databaser > Skapa och redigera behörighetsuppsättningar > Ändra layoutbehörighet
 
Ändra layoutbehörighet
Behörighetsuppsättningarna kan begränsa åtkomsten till layouter i en fil. Du kan ange följande för en fil:
Behörighet för alla layouter: Du kan tillåta eller förbjuda användaren att växla till layoutläge och göra ändringar av alla layouter. Du kan också förhindra åtkomst av alla layouter i en fil.
Anpassad behörighet för enskilda layouter: Du kan ange två typer av åtkomstbegränsningar för varje layout.
Designa och visa begränsningar för enskilda layouter: Om behörighetsuppsättningen tillåter designändringar av en layout i layoutläge, endast visning av layouten eller ingen åtkomst av layouten.
Dataåtkomstbegränsningar för enskilda layouter: Om behörighetsuppsättningen tillåter åtkomst, visning eller ändring av informationen som visas i varje layout. När dataåtkomst inte är tillåten kan användaren visa layouten men <Ingen behörighet> visas i stället för information i fälten.
Layout- och postbehörighet skiljer sig åt i vissa viktiga avseenden, samtidigt som de samverkar på flera sätt:
Du kan använda layoutbehörighet för att begränsa tillgången till data, men dessa inställningar skyddar bara ett enda sätt att visa informationen i en enda layout, vilket innebär att alla förekomster av informationen kanske inte är skyddade. Om du vill begränsa tillgången till alla förekomster av specifika tabeller, poster eller fält oavsett var de visas eller används, bör du använda postbehörighet. Mer information finns i Ändra behörighet för poster.
Du kan använda layoutbehörighet för att tillåta visning och ändring av data men postbehörigheten gäller ändå och kan begränsa åtkomst till vissa tabeller, fält och poster.
Så här redigerar du behörigheter för alla layouter:
1. Börja redigera en ny eller befintlig behörighetsuppsättning i dialogrutan Ändra behörighetsuppsättning.
Mer information finns i Skapa och redigera behörighetsuppsättningar.
2. I området Behörighet till data och design väljer du Alla ändringsbara, Alla med endast visning eller Alla utan behörighet vid Layouter. De här tillvalen tillåter eller förhindrar följande:
 
Behörighet
Allt ändringsbara
Alla med endast visning
Alla utan behörighet
Visa alla layouter
Tillåtet
Tillåtet
Förbjudet
Duplicera och radera alla layouter
Tillåtet
Förbjudet
Förbjudet
Skapa nya layouter
Tillåtet
Förbjudet
Förbjudet
Växla till layoutläge och göra designändringar
Tillåtet
Förbjudet
Förbjudet
3. Klicka på OK och sedan på OK i dialogrutan Hantera säkerhet.
Så här redigerar du behörigheter för enskilda layouter:
1. Börja redigera en ny eller befintlig behörighetsuppsättning i dialogrutan Ändra behörighetsuppsättning.
Mer information finns i Skapa och redigera behörighetsuppsättningar.
2. Vid Layouter i området Behörighet till data och design väljer du Anpassad behörighet. Markera varje layout i dialogrutan Anpassad layoutbehörighet och ange önskad behörighet för den (eller markera Ny layout om du vill ange behörighet för alla nya layouter som skapas). När du är klar med att ange behörighet för enskilda layouter klickar du på OK.
 
För att
... gör du så här i dialogrutan
Anpassad scriptbehörighet
Tillåta att användaren visar layouten, ändrar layoutens design i layoutläge och raderar layouten
Välj kan ändras under Layout.
Tillåta att användaren endast visar layouten (förbjuda designändringar)
Välj endast granskning under Layout.
Hindra användaren från att visa layouten
Välj ingen åtkomst under Layout.
Tillåta att användaren visar data, ändrar data och skapar och raderar poster i layouten
Välj kan ändras under Poster via den här layouten.
Tillåta att användaren visar data (men inte ändrar data eller skapar och raderar poster) i layouten
Välj endast granskning under Poster via den här layouten.
Förhindra att användaren visar data i layouten (<Ingen behörighet> visas i varje fält i stället för informationen i fältet)
Välj ingen åtkomst under Poster via den här layouten.
Tillåta att användaren skapar nya layouter och duplicerar alla visningsbara layouter
Markera Tillåt att nya layouter skapas.
Viktigt!  I dialogrutan Anpassad layoutbehörighet skyddar tillvalen endast granskning och ingen åtkomst under Poster via den här layouten bara ett enda sätt att visa informationen i en enda layout. Det innebär att alla förekomster av informationen kanske inte är skyddade, t.ex. scripts som använder informationen och relationer som visar informationen i andra filer. Om du vill begränsa tillgången till alla förekomster av specifika tabeller, poster eller fält oavsett var de visas eller används, bör du använda postbehörighet. Mer information finns i Ändra behörighet för poster.
3. Klicka på OK och sedan på OK i dialogrutan Hantera säkerhet.
Information om hur du kopplar behörighetsuppsättningen till ett eller flera konton finns i Skapa och redigera konton.
Kommentar 
Om postbehörighet har angetts gäller den fortfarande och kan begränsa åtkomst till vissa tabeller, fält och poster. Mer information finns i Ändra behörighet för poster. Du kan hitta en jämförelse mellan hur olika layoutbehörigheter och åtkomstbehörigheter till poster fungerar tillsammans i FileMaker Knowledge Base på http://help.filemaker.com.