Arbeta med scripts

Så här kör du ett script:

  1. Tryck på Ikonen för menyn Åtgärder.
  2. Tryck på Scripts Ikonen Script.
  3. Tryck på ett script.

    Stoppa ett script som körs genom att trycka på skärmen.

Obs! Om scriptsteget Tillåt användaren att avbryta är inställt på Av kan du inte stoppa scriptet.