Arbeta med poster

Arbeta med data i ett fält

Alla ändringar görs också i värdfilen (såvida du inte arbetar på en fil som du har överfört till enheten).

Gå från fält till fält

 1. Tryck på ett fält.
 2. Tryck i redigeringsraden ovanför tangentbordet:
  • iPhone: Ikonen Vänsterpil eller Ikonen Högerpil
  • iPad: Föregående eller Nästa

Sätta in aktuellt datum, klockslag eller användarnamn i ett fält

 1. Tryck på fältet och sedan på ikonen Sätt in data på redigeringsraden ovanför tangentbordet.
 2. Tryck på ett alternativ:
  • Datum Ikonen Datum sätter in aktuellt datum i ett fält av typen datum, numeriskt, text eller tidsstämpel.
  • Klockslag Ikonen Klockslag sätter in aktuellt klockslag i ett fält av typen tid, numeriskt eller text. (Du kan också välja Klockslag om du vill sätta in aktuellt datum och klockslag i ett tidsstämpelfält.)
  • Användarnamn Ikonen Användarnamn sätter in aktuellt användarnamn enligt Inställningar.

Markera flera värden i en nedrullningsbar lista

 1. Tryck på fältet och välj sedan ett värde.
 2. Tryck på fältet igen.
 3. Tryck på slutet av det markerade värdet.
 4. Markera flera värden.

Arbeta med webbvisare

Om en layout innehåller flera webbvisare visar FileMaker Go Webbvisaren är inte aktiv längst upp i webbvisare som inte är aktiva.

Tryck i en webbvisare för att göra den aktiv. Tryck igen för att aktivera länkar eller dra om du vill rulla.

Anteckningar