Arbeta med filer och värdar

Öppna en lokal fil på din enhet

 1. Gå till Startcenter Ikonen Startcenter.
 2. Tryck på Enhet Ikonen Enhet och tryck sedan på filen för att öppna.

Importera en fil från iCloud Drive eller en tredjepartsleverantör för filer

 1. Gå till Startcenter Ikonen Startcenter .
 2. Tryck på Enhet Ikonen Enhet och sedan på Ikonen Plats.
 3. Tryck på en fil i listan eller i en mapp för en tredjepartsleverantör för filer. Om du vill välja en annan plats trycker du på Platser och sedan på en filleverantör.

En kopia av filen visas i listan över enheter i Startcenter.

Obs! Originalfilen uppdateras inte när du uppdaterar den importerade filen i FileMaker Go.

Öppna filer med olika systemformat

Om du öppnar en fil som skapats med olika regionsformat för datum, klockslag och siffror kan du använda systemformatet i din enhet eller matcha formatet som användes när filen skapades.

 1. Öppna filen.
 2. Tryck på Ikonen för menyn Åtgärder och sedan på Inställningar Ikonen Inställningar.
 3. Tryck på Använd systemets format för att visa regionsformaten baserat på inställningarna på din enhet eller inställningarna för filen.

Radera en lokal fil från din enhet

 1. Gå till Startcenter Ikonen Startcenter .
 2. Tryck på Enhet Ikonen Enhet.
 3. Tryck på Ikonen Redigera fillista.
 4. Tryck på filerna som du vill radera och tryck sedan på Ikonen Radera fil.

Ta bort en fil från listan Senaste

 1. Gå till Startcenter Ikonen Startcenter.
 2. Tryck på Senaste Ikonen Senaste.
 3. Tryck på Ikonen Redigera fillista.
 4. Tryck på filerna som du vill ta bort och tryck sedan på Ikonen Radera fil.

Hantera nyckelringen

Om du vill slippa ange lösenordet varje gång du öppnar en fil eller ansluter till en värd kan du använda FileMaker Pro och konfigurera lösningen för att tillåta att lösenordet sparas i nyckelringen. Spara sedan lösenordet i FileMaker Go.

Gör följande för att tillåta att lösenordet sparas:

 1. I FileMaker Pro väljer du Arkiv > Filtillval.
 2. På fliken Öppna markerar du Tillåt Nyckelhanterare att spara lösenord.
 3. Om du vill att användarna ska använda Touch ID eller ange sin iOS-lösenkod innan Filemaker Go får åtkomst till nyckelringen markerar du Kräv iOS-lösenkod.

Spara lösenordet för en fil eller värd:

 1. I FileMaker Go går du till Startcenter Ikonen Startcenter.
 2. Tryck på Ikonen för menyn Alternativ och sedan på Hantera nyckelring Ikonen Hantera nyckelring.

  Om en eller flera filer har konfigurerats för att kräva en iOS-lösenkod använder du Touch ID eller anger din iOS-lösenkod.

 3. Slå på Spara i nyckelringen.
 4. (valfritt) Slå på Kräv Touch ID eller Kräv lösenkod om du vill be användarna att använda Touch ID eller en iOS-lösenkod innan FileMaker Go kan komma åt sin nyckelring.

  Obs! Alternativet kan vara inaktiverat eller inte tillgängligt beroende på enheten och inställningarna i dialogrutan Filtillval i FileMaker Pro.

Radera ett sparat lösenord från nyckelringen:

 1. Gå till Startcenter Ikonen Startcenter .
 2. Tryck på Ikonen för menyn Alternativ och sedan på Hantera nyckelring Ikonen Hantera nyckelring.

  Om en eller flera filer har konfigurerats för att kräva en iOS-lösenkod använder du Touch ID eller anger din iOS-lösenkod.

 3. Ta bort en nyckelringspost för en fil genom att svepa på den och sedan trycka på Radera.

Hantera tillgängliga värdar

När du försöker ansluta till en värd som inte stöder krypterade anslutningar eller vars SSL-certifikat inte kan verifieras kan FileMaker Go meddela dig före anslutning. Exempel på åtgärder som kan leda till det här meddelandet är att öppna en fil som FileMaker Pro eller FileMaker Server är värd till eller att utföra vissa scriptsteg.

Om du ser det här meddelandet gör du något av följande:

Gör följande för att radera en värd från listan över tillåtna värdar:

 1. Gå till Startcenter Ikonen Startcenter.
 2. Tryck på ikonen för menyn Alternativ och sedan på Hantera tillgängliga värdar ikonen för Hantera tillgängliga värdar
 3. Svep på värdnamnet och tryck sedan på Radera.

Om ikonerna för säkerhetslås

När du ansluter till en värdbaserad lösning kan det hända att du ser en låsikon. Den visar krypteringsstatusen för din anslutning till värden. Säkra anslutningar krypteras med SSL (Secure Sockets Layer). Om säkerhet är viktigt i din miljö måste serveradministratören installera ett eget SSL-certifikat.

På skärmen Öppnar fil:

När filen har öppnats visas ikonerna för krypterade anslutningar i fönstrets rubrik.

Anteckningar