Sortera poster

Om du vill sortera poster efter ett enda fält trycker du på en kolumnrubrik i tabellvyn.

Sortera poster efter flera fält

 1. Tryck på:
  • iPhone: Hantera poster och tryck sedan på Sortera poster Ikonen Sortera poster.
  • iPad: Ikonen Sortera poster.
 2. På skärmen Redigera sorteringsordning trycker du på Markera fält Ikonen Markera fält och väljer vilka fält du vill sortera efter, i den ordning du vill sortera dem.
 3. Tryck på Ikonen Vänsterpil för att gå tillbaka.
 4. Använd följande alternativ:

  • Om du vill placera en ny eller ändrad post som är sorterad i ordningen till den justerade ordningen efter att du har sparat posten aktiverar du Behåll poster sorterade. När det här alternativet är inaktiverat behåller nya eller ändrade poster samma placering i sorteringsordningen fram till dess att du gör en sökning eller sortering med andra villkor.
  • Om du vill ändra ordningen på ett fält i sorteringslistan trycker du på Ikonen Sorteringsordning och drar fältet upp eller ner.
  • Om du vill ta bort ett fält från sorteringslistan trycker du på fältet i sorteringsordningen och sedan på Ikonen Ta bort fält från sorteringsordningen. Tryck sedan på Ta bort.
  • Om du vill anpassa sorteringsordningen trycker du på fältet i sorteringslistan. Tryck på ett alternativ och sedan på Ikonen Vänsterpil.
  • Om det finns ett statistikfält i filen och du vill sortera efter totalsumman trycker du på ett fält i sorteringslistan. Aktivera Omsortera efter total summering. Markera statistikfältet och tryck sedan på Ikonen Vänsterpil.
 5. Tryck på Sortera.

Returnera posterna till ursprunglig ordning

 1. Tryck på:
  • iPhone: Hantera poster och tryck sedan på Sortera poster Ikonen Sortera poster.
  • iPad: Ikonen Sortera poster.
 2. Tryck på Sortera ej.

Anteckningar