Välja layouter och vyer i FileMaker

Välja en layout

  1. Tryck på Ikonen för menyn Åtgärder.
  2. Tryck på Layout Ikonen Välj layout.
  3. Gå till en annan layout genom att trycka på dess namn.
  4. Du kan spara varje layout i ett nytt fönster. Se Hantera fönster.

Byta vy i det aktuella fönstret

  1. Tryck på Ikonen för menyn Åtgärder och sedan på Layout Ikonen Välj layout.
  2. I Visa som trycker du på Formulär, Lista eller Tabell.