Skriva ut data

FileMaker Go skriver ut posterna med den valda layouten.

  1. Tryck på Ikonen för menyn Åtgärder och sedan på Skriv ut Ikonen Skrivare.
  2. Välj alternativ för Skrivarinställning.
  3. (valfritt) Lägg till en ny pappersstorlek genom att trycka på Pappersstorlek och sedan Redigera. Tryck på Lägg till anpassad storlek Ikonen Lägg till anpassad storlek. Ange informationen för den nya pappersstorleken. Tryck på Spara och sedan Klar.

    Kontrollera att den nya pappersstorleken är vald.

  4. Tryck på Skriv ut.
  5. Välj skrivarinställningar och tryck på Skriv ut.