Claris FileMaker WebDirect 19 Guide

Introduktion

Claris® FileMaker WebDirect™ är en Claris FileMaker®-klient som används med Claris FileMaker Server® eller Claris FileMaker Cloud® och som låter användarna interagera med dina anpassade appar på webben. Du skapar anpassade appar med Claris FileMaker Pro® och använder sedan FileMaker Server eller FileMaker Cloud för att dela, hantera och konfigurera dem.

Säkerheten är mycket viktig när du publicerar information på webben. Gå igenom säkerhetsriktlinjerna i FileMaker Säkerhetsguide, FileMaker Pro Hjälp, FileMaker Server Hjälp och FileMaker Cloud Hjälp.

Information om krav på maskin- och programvara finns under systemkrav för FileMaker Server.

Om denna guide

Om FileMaker WebDirect

Så här fungerar FileMaker WebDirect

Ansluta via internet eller ett intranät

Utforma en anpassad FileMaker WebDirect-app

Steg 1: Planera din anpassade FileMaker WebDirect-app

Steg 2: Förstå möjligheterna med FileMaker WebDirect

Steg 3: Optimera prestanda

Steg 4: Utforma layouter för mobila webbläsare

Steg 5: Dölja menyraden och statusverktygsfältet

Steg 6: Ställa in uppgifter för webbanvändare

Steg 7: Göra det möjligt för användarna att stänga filen

Steg 8: Granska funktioner, scripts och scripttriggers i den anpassade appen

Steg 9: Konfigurera externa datakällor

Publicera en anpassad FileMaker WebDirect-app

Dela en anpassad FileMaker WebDirect-app

Inställningar för FileMaker WebDirect i Admin Console

Öppna en anpassad FileMaker WebDirect-app

Saker att tänka på vid utformning

Vissa delar av anpassade FileMaker Pro-appar beter sig annorlunda på webben. Tänk på följande information när du utformar en anpassad app.

Allmänt

Maximalt antal anslutningar

Mobilwebbläsare

Fält

Panelkontroller

Flytande fönster

Knapprader

Webbvisare

Kanter och padding

Dolda villkor

Ordningsföljd

Anpassade appar med flera filer

Distribution för flera datorer

Feedback