Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro

Introduktion till Remote Desktop Services och Citrix XenApp

Information om vilka versioner av Windows Server, Citrix XenApp och klientprogram som stöds finns i de tekniska specifikationerna för FileMaker Pro på FileMakers webbplats.

Om du vill veta mer om, visa eller hämta ytterligare FileMaker-dokumentation går du till Produktdokumentation.

Om Remote Desktop Services

Om Citrix XenApp

´╗┐Använda FileMaker Pro med Remote Desktop Services eller Citrix XenApp

Installera FileMaker Pro på en Remote Desktop Services-server eller Citrix XenApp

Systemkrav för driftsättning

Miljöer för driftsättning av FileMaker Pro-filer

FileMaker Pro-funktioner som inte stöds

Artiklar i FileMaker Knowledge Base

Feedback