Guide för FileMaker WebDirect 18

FileMaker WebDirect – inledning

FileMaker WebDirect är en FileMaker®-klient som används med FileMaker Server eller en FileMaker Cloud-produkt och som låter användarna interagera med dina anpassade appar på webben. Du skapar anpassade appar med FileMaker Pro Advanced och använder sedan FileMaker Server eller en FileMaker Cloud-produkt för att dela, hantera och konfigurera dem.

Säkerheten är mycket viktig när du publicerar information på webben. Gå igenom säkerhetsriktlinjerna i FileMaker Säkerhetsguide, FileMaker Pro Advanced Hjälp, FileMaker Server Hjälp och FileMaker Cloud-produktdokumentationen i Produktdokumentationscentret.

Information om krav på maskin- och programvara finns under systemkrav för FileMaker Server.

Om denna guide

Om FileMaker WebDirect

Så här fungerar FileMaker WebDirect

Ansluta via Internet eller ett intranät

Utforma en FileMaker WebDirect-lösning

Steg 1: Planera FileMaker WebDirect-lösningen

Steg 2: Förstå möjligheterna med FileMaker WebDirect

Steg 3: Optimera prestanda

Steg 4: Utforma layouter för mobila webbläsare

Steg 5: Dölja menyraden och statusverktygsfältet

Steg 6: Ställa in uppgifter för webbanvändare

Steg 7: Göra det möjligt för användarna att stänga filen

Steg 8: Granska funktioner, scripts och scripttriggers i lösningen

Steg 9: Konfigurera externa datakällor

Publicera en FileMaker WebDirect-lösning

Dela en FileMaker WebDirect-lösning

Inställningar för FileMaker WebDirect i Admin Console

Öppna en FileMaker WebDirect-lösning

Saker att tänka på vid utformning

Vissa delar av FileMaker Pro Advanced-lösningar beter sig annorlunda på webben. Tänk på följande information när du utformar en lösning.

Allmänt

Maximalt antal anslutningar

Mobilwebbläsare

Fält

Panelkontroller

Flytande fönster

Knapprader

Webbvisare

Kanter och padding

Dolda villkor

Ordningsföljd

Lösningar med flera filer

Distribution för flera datorer

Feedback