Guiden för nätverksinstallation av FileMaker Server 17

Guiden för nätverksinstallation av FileMaker Server 17

I det här dokumentet beskrivs hur du konfigurerar installationen av FileMaker® Server 17 för Windows eller macOS över ett nätverk.

Den elektroniska nedladdningen innehåller installationsprogram för FileMaker Server för Windows och macOS. Denna programvara får endast användas i enlighet med villkoren i licensavtalet.

Innan du konfigurerar installationen

Hitta FileMaker-dokumentation

Om du installerar med registreringsfil

Ställa in installation med registreringsfil

Utföra en installation med registreringsfil

Om bakgrundsinstallation med registreringsfil (Windows)

Om bakgrundsinstallation med registreringsfil (macOS)

Feedback