FileMaker Server 17 Installations- och konfigureringsguide

Introduktion

Om FileMaker Server

Systemkrav för Admin Console

Klientprogram som stöds

Om licenscertifikatet

Så går du vidare

Snabbstart för installation (driftsättning med en enda dator)

Innan du installerar FileMaker Server

Prestanda

Installera FileMaker Server på en enskild dator

Nästa steg

Driftsätta FileMaker Server på flera datorer

Om att använda flera datorer

Komponenter på huvuddatorn

Komponenter på arbetsdatorer

Driftsättningsalternativ

Installera på flera datorer

Installationsanmärkningar

Nästa steg

Testa din driftsättning

Testningsöversikt

Med FileMaker WebDirect

Med FileMaker Pro Advanced

Felsökning

Administrera FileMaker Server

Admin Console-översikt

Starta Admin Console

Överföra databaser

Kryptera databaser

Säkerhetskopiera databaser

Dela databaser som är anslutna till ODBC-datakällor

Aktivera ODBC-datakälla med single sign-on (Windows)

Köra scripts på serversidan

Visa systemstatistik

Visa server- och klientstatistik

Skicka meddelanden till FileMaker-klienter

Hämta loggfiler i Admin Console

E-postmeddelanden

Använda kommandoradsgränssnittet

Uppgradera eller flytta en befintlig installation

Översikt

Steg 1. Spara dina scheman

Steg 2. Kom ihåg eller anteckna de befintliga FileMaker Server-inställningarna

Steg 3. Stoppa FileMaker Server

Steg 4. Gör en kopia av databaser, scripts och plugin-program

Steg 5. Avinstallera FileMaker Server

Steg 6. Rensa Java-cache och webbläsarcache

Steg 7. Installera FileMaker Server 17

Steg 8. Flytta filer till korrekt plats

Steg 9. Läsa in dina scheman

Steg 10. Konfigurera driftsättningen

Uppgradera operativsystemet på datorer som kör FileMaker Server

Konfigurera webbservern

Översikt över webbservern

Begära ett SSL-certifikat

Aktivera IIS-webbservern i Windows

Använda Apache-webbservern i macOS

Optimera FileMaker Server-driftsättningen

Översikt

Välja rätt maskinvara

Ställa in och konfigurera operativsystemet

Att tänka på för databasprestanda

Övervaka FileMaker Server

Fler resurser

Produktdokumentation

Kundstöd och Knowledge Base

Kontrollera om det finns programvaruuppdateringar

Feedback