Guide för FileMaker 16 WebDirect

FileMaker WebDirect – inledning

FileMaker WebDirect är en FileMaker®-klient som gör det möjligt för användare att arbeta med dina lösningar på webben. Du skapar lösningarna med FileMaker Pro och använder sedan FileMaker Server eller FileMaker Cloud som värd för dina lösningar, där du även kan hantera och konfigurera dem.

Säkerheten är mycket viktig när du publicerar information på webben. Gå igenom säkerhetsriktlinjerna i FileMaker Säkerhetsguide, FileMaker Pro Hjälp, FileMaker Server Hjälp och FileMaker Cloud Hjälp.

Om denna guide

Om FileMaker WebDirect

Så här fungerar FileMaker WebDirect

FileMaker WebDirect-krav

Andra sätt att publicera FileMaker-data

Utforma en FileMaker WebDirect-lösning

Innan du börjar

Steg 1: Planera FileMaker WebDirect-lösningen

Steg 2: Förstå möjligheterna med FileMaker WebDirect

Steg 3: Optimera prestanda

Steg 4: Utforma layouter för mobila webbläsare

Steg 5: Ange ikon för lösningen och tillval för layouter, vyer och verktyg

Steg 6: Ställa in uppgifter för webbanvändare

Steg 7: Göra det möjligt för användare att logga ut ur lösningen

Steg 8: Granska funktioner, scripts och scripttriggers i lösningen

Steg 9: Konfigurera externa datakällor

Steg 10: Dokumentera din lösning

Publicera en FileMaker WebDirect-lösning

Dela en FileMaker WebDirect-lösning

Inställningar för FileMaker WebDirect i Admin Console

Komma åt en FileMaker WebDirect-lösning

Testa, övervaka och skydda lösningen

Testa lösningens utseende och funktionalitet

Testa databasen med en nätverksanslutning

Testa databasen utan nätverksanslutning

Övervaka webbaktiviteten med loggfiler

Skydda dina data

Saker att tänka på vid utformning

Vissa delar av FileMaker Pro-lösningar beter sig annorlunda på webben. Tänk på följande information när du utformar en lösning.

Allmänna saker att tänka på

Mobilwebbläsare

Fält

Panelkontroller

Flytande fönster

Knapprader

Webbvisare

Kanter och padding

Dolda villkor

Ordningsföljd

Lösningar med flera filer

Distribution för flera datorer